Home  // Sve je Energija // Energetska medicina // Šta je ajurveda

 


 

Cilj ajurvede jeste da nas poduči kako sami možemo uticati na svoj život i upravljati njime bez oboljevanja i bolesti. Osnovno načelo ajurvede govori da um snažno utiče na telo, a sloboda od bolesti zavisi od povezanosti sa vlastitom svešću, o njenom uravnoteženju koje se zatim proteže i na telo. To stanje uravnotežene svesti, više od bilo čega drugog utiče na vaše zdravlje.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Šta je ajurveda

28.07.2011.

Poreklo nauke o zdravlju staro je koliko i ljudska rasa. Ono se naziva ajurveda, što na sanskritu (drevni jezik, iz koga su potekli svi indo-evropski jezici) znači ''nauka o životu''. Sanskritski koren ''Aju'' znači život a ''Veda'' znači čisto znanje. Stoga se ajurveda može prevesti kao potpuno znanje o životu. Pisani tekstovi ovog celovitog sistema prirodnog zdravlja stari su preko 5000 godina. Vekovima, mudraci i lekari otkrivali su ovu životnu mudrost.

 
Godine 1980. Mahariši Maheš Jogi, osnivač programa Transcendentalne Meditacije, započeo je rad sa trojicom vrhunskih indijskih ajurvedskih specijalista: Dr. V.M. Dvivedijem (u to vreme najvećim svetskim stručnjakom za ajurvedsku farmakopeju), Dr.B.D. Trigunom (najvećim svetskim stručnjakom za puls dijagnozu) i Dr. Balarađ Maharišijem (tada najvećim poznavaocem lekovitog bilja u svetu).Oni su obnovili ovo drevno znanje i nazvali ga Mahariši ajurvedom. Takođe, oformili su medicinski savet i kreirali autentične biljne formule u skladu sa ajurvedskim tekstovima. Osnovali su i međunarodnu mrežu lekara, klinika i škola posvećenih iskorenjivanju bolesti, nudeći savršeno zdravlje ljudima svih nacija.
 
 
Danas svi mogu da uživaju u kraljevskim tretmanima Mahariši ajurvede, koje su vekovima koristili vladari i plemstvo Indije, kako bi uvek bili zdravi, mladoliki i u snazi. Širom sveta mnogi članovi kraljevskih porodica, vodeći poslovni ljudi, političari, glumci, sportisti i pevači koriste ajurvedu. Ona ih uči kako da stvore ravnotežu u telu putem pravilne ishrane i biljnih dodataka ishrani i da uzdignu život do potpunog sklada sa prirodnim zakonima i višim stanjima svesti.
 
U ajurvedskim centrima možete dobiti različite tretmane, od tretmana za podmlađivanje do programa usmerenih na određene hronične bolesti. Svi programi su specijalno napravljeni u skladu sa individualnim stanjem korisnika i služe da povrate ravnotežu tela i duha. Čišćenjem taloga i nečistoća na nivou tkiva i ćelija, ajurvedski tretmani oživljavaju prirodnu samoisceljujuću inteligenciju koju svako poseduje. Sve tretmane treba da nadgleda ekspert Mahariši ajurvede.
 
Počinje se procenom psihofizičkog stanja osobe putem klasične ajurvedske metode poznate kao ''nadi vigjan''. Ajurvedski specijalista, u roku od samo nekoliko minuta, pipanjem pulsa na radijalnoj arteriji može da ''skenira'' vaše trenutno stanje, kao i tendencije kretanja vašeg psihičkog i telesnog zdravlja. Postoji i mogućnost procene trenutnog stanja na osnovu detaljnog upitnika. Ta početna konsultacija omogućuje da vam se preporuči program koji će u celosti biti prilagođen lično vama.
 
Prema Mahariši ajurvedi, telom upravljaju tri fundamentalna biološka principa - nazvani doše - koje kontrolišu funkcije u telu i odgovorni su za izražavanje raznih aspekata prirode u telu. Tri doše su Vata, Pita i Kafa. Svaka doša upravlja mnogim funkcijama u um/telo sistemu, ali te funkcije se mogu svesti na tri osnovna principa.
 
Vata predstavlja element vazduha. Ona kontroliše bilo koji oblik kretanja u telu, uključujući cirkulaciju krvi, prolazak hrane kroz digestivni trakt, disanje, kretanje nervnih impulsa itd.
 
Pita predstavlja element vatre. Ona vlada metabolizmom i biohemijskim procesima i odgovorna je za pretvaranje hrane, vazduha i vode u gradivne blokove fiziologije.
 
Kafa predstavlja elemente zemlje i vode i upravlja formiranjem i građom tkiva, mišića, kostiju, tetiva itd.
 
Bolest nastaje kada je poremećena ravnoteža jedne ili više doša. Glavna doša u nečijem telu teži ka tome da postane neuravnotežena. Mnogi bihevioralni, dijetetski, mentalni, emocionalni i ambijentalni faktori mogu da izazovu tu neravnotežu. Svaka doša ima razne poddoše, a neravnoteže se upravo prvo otkrivaju na nivou poddoša. Poznavanje doša i poddoša omogućava doktoru da pomogne pacijentu u otkrivanju i eliminisanju neravnoteža pre nego što se pretvore u simptome. To omogućava stvaranje posebnog programa prevencije u kome svi apsekti svakodnevnog života klijenta - uključujući ishranu, vežbanje, svakodnevne i sezonske rutine - pomažu da se ravnoteža u telu obnovi ili održi.