Home  // Sve je Energija // Energija u nama // Tajne tela

 


 

Medicina koja je usmerena na razumevanje energije i vibracija, kao i njihovog uticaja na molekularnu prirodu ravnoteže u organizmu, naziva se još i vibraciona medicina. Njen glavni koncept je da smo više od mesa i kostiju, ćelija i proteina. Mi smo višedimenzionalna bića – bića u dinamičkoj ravnoteži sa univerzumom energije i svetlosti različitih frekvencija i formi.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tajne tela

09.12.2011.

Mi uglavnom svoje telo uzimamo zdravo za gotovo. Jedemo, nastojimo da smo čisti, da nam ne bude hladno ili vruće i dosta se trudimo da izbegnemo povrede. Osim toga, ne razmišljamo mnogo o tome kako funkcioniše naše telo, mada brinemo o svom spoljašnjem izgledu. Iznutra, međutim, naše telo je čudesna živa mašina sposobna da raste, obnavlja se i razmnožava, istovremeno noseći najprefinjeniji ikad stvoren kompjuter – ljudski mozak.

 
Više od polovine ljudskog tela je sačinjeno od vode. Ostatak je sačinjen od velikog broja složenih hemikalija. Te hemikalije su, zajedno sa vodom, okupljene u sićušne građevinske blokove zvane ćelije. Da bi preživele, ćelijama su potrebni hrana, kiseonik i vodeno okruženje. Hranom i vodom ih snabdevaju krv i ostale telesne tečnosti, koje su zadužene i za odnošenje otpadnih materija. Krv treba da sadrži sve hranljive supstance i hemikalije potrebne ćelijama. Metabolizam je termin koji označava svu hemijsku aktivnost u ćelijama. 
 
 
Naše telo je satkano od milijardi sićušnih ćelija, od kojih se svaka ponaša kao celina za sebe, ali ujedno sadrži i šemu celog organizma. Mase sličnih ćelija se grupišu u tkiva, a različita tkiva se kombinuju u organe sa specifičnim funkcijama, kao što su oko, bubreg, mozak, srce, pluća. Složenost tu ne prestaje. Različite grupe organa deluju zajedno kao sistemi. Svaki sistem ima važan zadatak da održi telo u celini živim i zdravim. Tako imamo cirkulatorni sistem, respiratorni, skeletni, sistem za varenje itd. Čitavu ovu složenu mašineriju održavaju u pokretu mozak i nervni sistem, koji su povezani sa svim delovima tela i prate i kontrolišu njegove funkcije.
 
U organizmu se odvijaju milioni hemijskih reakcija i kako utiču jedna na drugu potrebno je da se sve održavaju u ravnoteži.Taj proces se naziva homeostaza. On obezbeđuje neometan rad celog sistema, kao i prevazilaženje problema pre nego što prouzrokuju bolest. Mozak prati sve što se događa u organizmu i kontroliše sve posredstvom nerava i hemijskih glasnika (hormona), koji po potrebi pokreću i zaustavljaju hemijske reakcije.
 
 
Organizam, takođe, sam popravlja oštećena tkiva i ćelije. Naime, ćelije imaju sposobnost vrlo brze deobe, koja im omogućava da zamene stare ili mrtve ćelije. Nervne ćelije su jedine koje ne mogu da se nadomeste. Međutim, nervne ćelije umeju da formiraju nove veze duž kojih se prenose poruke, ukoliko dođe do oštećenja. Uklanjanje mrtvih i umirućih ćelija je posao belih krvnih ćelija u krvotoku, koje ih prosto pojedu, dok jetra ima sposobnost razlaganja crvenih krvnih ćelija, čiji je životni vek veoma kratak. 
 
Inače, životni vek ćelija je različit. Ćelije imaju uglavnom utvrđen životni vek i po odumiranju se automatski nadomeštaju. Što je ćelija aktivnija, to kraće živi. Neke bele krvne ćelije žive vrlo kratko. Neki tipovi tih ćelija npr. koji proždiru mrtve ćelije i bakterije, žive svega 30-ak časova. Bele krvne ćelije koje se bore protiv bolesti žive 2 – 4 godine. Ćelije koje oblažu creva žive oko 5 dana, pre nego što ih zamene nove. Evo još nekih primera životnog veka ćelija:
- ćelije kože žive 19 dana
- spermatozoidi žive 2 meseca
- trepavice žive 3 – 4 meseca
- crvene krvne ćelije žive 4 meseca
- ćelije jetre žive 8 meseci
- ćelije kose žive 2 – 4 godine
- koštane ćelije žive 15 – 25 godina
 
Fizičko telo se do skora isključivo posmatralo kao mehanizam najsavršenije vrste, sve do najmanje ćelijske strukture. Najnovija razmatranja pokazuju da fizička priroda materije nestaje na subatomskom nivou. Na neki način čvrsto stanje fizičke materije je iluzija. Novi pristup opisuje materiju kao supstancu sastavljenu od čestica koje su tačke zamrznute svetlosti.
 
Da li su ljudska bića samo fantastične mašine? Nova istraživanja pokazuju da su ljudska bića mreža kompleksnih energetskih polja koja su u vezi sa fizičkim/ćelijskim sistemima. Ta virtualna energetska polja nazivaju “duhom iz mašine” i treba da doprinesu boljem shvatanju jezika tela/uma/duha koji je oduvek bio osnov holističkog pristupa zdravlju.