Home  // Odmor i relaksacija // Dokolica sa stilom // Nad knjigom bajki

 


 

Iz zbirke pesama "Ptice na česmi"

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nad knjigom bajki

16.12.2011.

Malo se kod nas čita poezija, kao i bajke. Malo se čitaju čak i deci. Decembar je pravo vreme da se podsetimo nekih lepih misli u kojima pravda i dobro pobeđuju. Naš izbor za vašu pauzu plus je Desanka Maksimović i pesma "Nad knjigom bajki".

 
 
Nad knjigom bajki
 
Dečače, priznajem ti, ni za mene nema
u svetu stvari ni mrtve ni neme,
kamenje hoda i pevaju trave;
sve stvari su u svetu žive, i goleme,
sve govore i imaju ljudske oči prave.
 
I meni svet se čini pun stvorenja,
pun stvorenja o kojima govore priče.
I ja, u pravdu imam poverenja
i volim onog koji je proriče.
 
I ja verujem pobediti mora
dobro što krete sa zlim da se tuče.
Pobediće dobri, nema razgovora,
ne mora imati ni prut čudotvorni,
ni čizme krilate, niti zlatne ključe.
 
Kad dobri samo stigne u carstvo mraka,
sve će početi tamo da se sija,
izleteće ptice svud iz krletaka.
Carstva mraka nestaće svakako,
oduvek sam verovala i ja.
 
Ne prevrći unapred listove, čitaj mirno:
dobri će stići na vreme, kako ne bi,
i oslobodiće tri sužnja nejaka.
Kad svi pomisle: pobedi car mraka,
smoždiće ga dobri, a za ljubav tebi.
 
Za ljubav tebi neće biti skoro
nigde u svetu čoveka opaka,
ni zloga dela gdegod započeta.
Za ljubav tebi biće srećna svaka
zemlja, odavde - pa do kraja sveta.