Home  // Fizičke aktivnosti // Fizička kultura // Šta je rekreacija a šta...

Šta je rekreacija a šta sport

28.07.2011.

Reč rekreacija dolazi od latinske reči re creo, re creare, što znači ponovo stvoriti, obnoviti, ponovo kreirati. U odnosu na čoveka značenje se povezuje sa regeneracijom, kvalitetnim odmorom, revitalizacijom. Naravno, misli se na sve ljudske sposobnosti, telesne i mentalne. Prema tome, rekreacija predstavlja svaku aktivnost izvan profesionalnog rada koju pojedinac lično izabere u cilju odmora, relaksacije, razonode i zabave.

 

 
Sadržaj rekreacije treba da nadoknaditi one potrebe koje su usled dnevnih obaveza zanemarene. Na taj način, tempo vašeg života treba da odredi kako ćete provoditi slobodno vreme. Rekreacija u tome ima važnu ulogu kroz raznovrsne sadržaje, ne samo iz domena sportske kulture, nego kulture uopšte, umetnosti, različitih hobija ili volonterskih aktivnosti. Prefiks rekreativni treba primarno da znači da se ne bavimo time zbog zarade nego iz lične potrebe. Sportska rekreacija koristi sport i telesnu aktivnost u svrhu zadovoljavanja potrebe za kretanjem i telesnom aktivnošću.
 
Sport ima za cilj rezultat, vrhunski domet, iznadprosečna opterećenja i slično. Sport danas predstavlja profesionalni izbor pojedinca, a uspeh i rezultati su vezani za više faktora, pre svega za timski rad i finansijska ulaganja.
 
Sportska rekreacija ima kao primarni zadatak pozitivno delovanje na zdravlje i to na sve njegove aspekte. U tom cilju, sportske aktivnosti i opterećenje treba da budu prilagođeni određenim grupama ljudi. Važno je naglasiti da je sportska rekreacija danas nužnost u smislu prevencije bolesti, a da je ona zanemarena kod velike većine stanovništva!