Home  // Fizičke aktivnosti // Fizička kultura // Fizičkim aktivnostima do...

Fizičkim aktivnostima do zadovoljstva

12.08.2011.

Više puta je dokazano da sportsko-rekreativni sadržaji pružaju veliko zadovoljstvo. Jedan od razloga je izlučivanje hormona koji pozitivno deluju na raspoloženje (endorfini, serotonin i dr. ) pa se rekreativci koji redovno vežbaju osećaju bolje od onih koji ne vežbaju. Ujedno, redovno vežbanje stvara kod pojedinca naviku, koja je u ovom slučaju više nego poželjna.

 

 
Kvalitet vremena posvećenog sebi povratno se odražava na zadovoljstvo sobom, a samim tim i na efikasnost i zadovoljstvo na radnom mestu, u okviru porodice i sa prijatelja. Zadovoljenje različitih potreba čini čoveka celovitim i pomaže mu da funkcioniše harmonično, što se pozitivno odražava i na zdravlje. Kultura življenja sve više pretpostavlja kvalitetno organizovano slobodno vreme u kome sportska rekreacija ima istaknuto mesto. Npr. poslovni partneri se sve češće susreću na teniskom terenu, fudbalu, košarci i planinarenju, a ne samo na ručku.
 
Redovno bavljenje sportskom rekreacijom posredno smanjuje i rizik asocijalnih poremećaja u društvu, što je merljivo u dužem vremenskom razdoblju. Posebno mladi, koji su puni energije, trebaju određene smernice i mogućnosti da ispolje svoju energiju, a sport i rekreacija su najbolji načini. Stari ljudi imaju povećan interes za druženjem i potrebu za kvalitetnim provođenjem vremena, koga imaju na pretek, gde sportske aktivnosti opet mogu da pomognu.
 
 
Za redovno bavljenje sportskom rekreacijom presudni su mediji koji će podsticati i motivisati mlade i odrasle za poželjne aktivnosti. I za društvo i za pojedinca posebno je isplativo graditi sportske objekte i prikladna okupljališta sa sportskim sadržajima. Time se sprovodi prevencija bolesti, kako pojedinačnih tako i društvenih.
 
Koristi od bavljenja fizičkim aktivnostima su višestruke i neophodne svakom čoveku, mladom ili starom. Povećano zadovoljstvo sobom i sopstvenim životom je samo jedna od njih. A zar zadovoljstvo nije mera kvaliteta života? Ne postoji biće koje ne želi da bude uvek zdravo, dobro raspoloženo i puno energije, a do toga se lakše stiže uz redovne fizičke aktivnosti.