Home  // Fizičke aktivnosti // Fizička kultura // Društvo treba da podstiče...

Društvo treba da podstiče bavljenje fizičkim aktivnostima

29.07.2011.

Navike za bavljenje sportskom rekreacijom proizlaze iz načina života i potreba ali i iz porodice, škole, društva i sportske tradicije, ulaganja u sportske objekte i stručnjake. Razvijene zemlje mnogo ulažu u zaštitu zdravlja i razne vidove prevencija, jer je to mnogo ekonomičnije od lečenja. Danas imamo sve više razvijenih zemalja, kao što su Švajcarska, skandinavske zemlje, pa i srednjoevropske zemlje, gdje je udeo rekreativaca veći od 50 posto. Kod njih je prepoznat značaj fizičke aktivnosti kao ključnog faktora u borbi za zdravlje.

 

 
Ono što je posebno značajno, mediji i propaganda imaju istaknutu ulogu u društvu, u cilju preuzimanja pozitivnih stilova života. To je posebno važno za mlade ljude i decu. Kod nas, fizičko vaspitanje u školama ne stvara ni naviku ni potrebu za kretanjem kod dece. Kako je nedostatak fizičke kondicije prisutan i kod većine roditelja, problem retko ko i da uočava.
 
Pitanje je i koliko su skromni školski programi sa dva časa fizičke kulture nedeljno dovoljni, posebno za decu u razvoju koja tek treba da steknu ljubav i naviku za bavljenje fizičkom aktivnošću. Uz to mladi nemaju dovoljno kondicije jer previše sede za računarom i TV-om, a ni ishrana im često nije odgovarajuća, pa je za neke od njih i školski program izuzetno veliki napor.
 
Redovna, a to znači svakodnevna fizička aktivnost, ima veliko značenje. Sportska rekreacija je neophodna svima, bez izuzetka. Oni koji imaju telesnih i motoričkih problema pokazuju možda i veću potrebu za sportskom rekreacijom. Ljudski organizam se adaptira - kao što se sedalačkim načinom života adaptira na propadanje mišića (to se odnosi i na srčani mišić) jer mu očito ne trebaju, tako se adaptira i na povećane potrebe ukoliko dnevno koristimo mišiće za povećan rad.
 
Što se tiče rada s decom u školama, to je isto kao i učenje nove lekcije iz bilo kog predmeta. Ako se želi naučiti i savladati, treba je uvežbavati, a ako se ne ponavlja duže vreme onda se zaboravlja, odnosno sposobnost opada.
 
Svakako, uvek je najvažnije da svojim primerom pomognete svojoj deci da se bave nekom sportskom rekreacijom i na taj način pomognete i sebi i njima.