Home  // Fizičke aktivnosti // Fizička kultura

Preporukom fizičkih aktivnosti bavi se primenjena naučna disciplina – kineziološka rekreacija – u okviru kineziologije. Jedno od pravila glasi da svako ima svoj sport, pa je nemoguće nekome nametnuti određenu aktivnost u kojoj se on jednostavno ne nalazi. Npr., plivanje...
Više puta je dokazano da sportsko-rekreativni sadržaji pružaju veliko zadovoljstvo. Jedan od razloga je izlučivanje hormona koji pozitivno deluju na raspoloženje (endorfini, serotonin i dr. ) pa se rekreativci koji redovno vežbaju osećaju bolje od onih koji ne vežbaju. Ujedno,...
Navike za bavljenje sportskom rekreacijom proizlaze iz načina života i potreba ali i iz porodice, škole, društva i sportske tradicije, ulaganja u sportske objekte i stručnjake. Razvijene zemlje mnogo ulažu u zaštitu zdravlja i razne vidove prevencija, jer je to mnogo...
Reč rekreacija dolazi od latinske reči re creo, re creare, što znači ponovo stvoriti, obnoviti, ponovo kreirati. U odnosu na čoveka značenje se povezuje sa regeneracijom, kvalitetnim odmorom, revitalizacijom. Naravno, misli se na sve ljudske sposobnosti, telesne i mentalne. Prema...